Podpořte naše úsilí!

Na pomoc dětem se získaným postižením putuje vždy 100% částky, kterou darujete. Nadační fond si nic neponechává.


Komu jsme již společně pomohli? 

A další :)