Podpořte příběhy dětí, které Vaší pomoc potřebují

Na pomoc dětem se získaným postižením putuje vždy 100% částky, kterou darujete

Na co příspíváte?

Finanční příspěvky budou použity:

Na léčbu, rehabilitace, terapie, vzdělávací či kompenzační pomůcky pro děti s postižením. 

Číslo transparentního účtu:

123-2054960217/0100

Další možnost je použít QR kód, který Vás přímo odkáže na transparentní účet Nadačního fondu.

Chcete podpořit konkrétní příběh? Napište nám do ,,zprávy pro příjemce" jméno dítěte, které chcete podpořit.

Chcete podpořit konkrétní projekt? Napište nám do ,,zprávy pro příjemce" název projektu, který chcete podpořit. 


Máte nějaké otázky? 


Komu jsme již společně pomohli? 

Na pomoc dětem se získaným postižením putuje vždy 100% částky, kterou darujete