Nadační fond Děti dětem

Pomáhá malým hrdinům, kteří se potýkají se získaným tělesným či smyslovým postižením.

Potřebujete pomoc?

Má Vaše dítě získané  postižení a potřebujete pomoci?

Jak můžete pomoci?

Vaše podpora pomůže změnit kvalitu života handicapovaných dětí. 

Komu pomáháme?

Příběhy dětí, se získaným  postižením, kteří potřebují naši pomoc.

Co je našim cílem?

Podpora dětí se získaným postižením

Projekty zaměřené na začlenění do kolektivu


Prevence úrazů a kurzy první pomoci

Jak jsme již pomohli? 

iPad pro Lauru, který využívá ke vzdělávání.

Desinfekce a roušky pro děti z dětských domovů a do škol. 

Pro děti s hemofílií jsme zajistili celodenní program v podobě návštěvy ZOO Dvůr Králové.

Základy první pomoci a prevence úrazů pro děti 

Kosmetické a zdravotní přípravky pro Štěpánka. 

Akce Pomáháme během, která podpořila Jáchymka, který se potýká s kombinovaným postižením.

Omalovánky s postižením umožní dětem chápat handicap ostatních dětí jako běžnou součást okolního světa. 

Děti si v rámci projektu Poznej náš svět vyzkouší kompenzační pomůcky pro postižené děti. 

Zakoupení pomůcek pro aktivity sociálně terapeutických dílen Charity Lovosice.

Patron Děti dětem

Jan Povýšil

Jan Povýšil je český paralympionik. Na paralympijských hrách získal celkem pět bronzových medailí, je také mistr Evropy a vicemistr světa v plavání . Bývalý hráč pozemního hokeje za pražskou Slavii měl v roce 1997 úraz při jízdě na toboganu a rozdrtil si šestý krční obratel. Od svých 15ti let je na vozíku. Nyní se kromě sportu věnuje fotografování a je redaktorem sportovní redakce CNN Prima News


Podpořte naše úsilí!

Na pomoc dětem se získaným postižením putuje vždy 100% částky, kterou darujete. Nadační fond si nic neponechává.

Projekty Děti dětem

Projekty mají pomoci dětem k empatickému přístupu, naučit je respektu a toleranci k odlišnostem a menšinám a tím změnit náhled na život postižených dětí. Projekty tak mají sloužit k lepšímu začlenění handicapovaných dětí a k pochopení jejich světa. Nedílnou součástí vzdělávacích projektů je jejich preventivní působení a kurzy první pomoci.

Podporují nás a spolupracují s námi


Nadační fond Děti dětem

Nadační fond Děti dětem

Pod Vinicí 1145/4, Lovosice, 410 02

605 569 591

info@nfdetidetem.cz

IČO 092 25 391

@nfdetidetem.cz

#nfdetidetem

123-2054960217/0100