První pomoc na Statku v Dřemčicích

10.07.2024

Projekt Zdravotník má za cíl vést děti k prevenci úrazu a následného získaného postižení a taktéž k první pomoci při úrazu.

Naše zdravotnice Mgr. Marcela Rulfová zajistila projekt na příměstkém táboře na Statku v Dřemčicích.

Tento projekt má za cíl děti naučit poskytnutí první pomoci a zároveň přispět k prevenci získaných postižení.