Projekty Děti srdcem

Projekty mají pomoci dětem k empatickému přístupu, naučit je respektu a toleranci k odlišnostem a menšinám a tím změnit náhled na život postižených dětí. Projekty tak mají sloužit k lepšímu začlenění handicapovaných dětí a k pochopení jejich světa. Nedílnou součástí vzdělávacích projektů je jejich preventivní působení a kurzy první pomoci.


Poznej náš svět

Cílem projektu je informovat děti ve věku 3-10 let o dětech se získaným postižením, vysvětlit jim, co získaná postižení jsou, jaká mohou být preventivní opatření jejich vzniku, jak žijí děti se získaným postižením, proč tyto děti nejsou jiné a mají být začleněny do kolektivu zdravých dětí bez předsudků. Cílem je přiblížit zdravým dětem život handicapovaných dětí, naučit je empatickému přístupu k nim a také jim ukázat, že i oni můžou těmto vrstevníkům pomoci.


Vybarvi náš svět

Projekt Vybarvi náš svět umožní dětem chápat handicap ostatních dětí jako běžnou součást okolního světa. Jejich cílem je v dětech podporovat vzájemnost, rovnost, toleranci a harmonii v rozdílnosti. Součástí omalovánek je také základní prevence úrazů, zásady pomoci postiženým, komunikace s postiženými a první pomoc. 


Namaluj náš svět

Projekt Namaluj náš svět spočívá v nahlédnutí do světa postižení očima dětí - a to jak dětí s handicapem, tak zdravých dětí. Děti svým specifickým a originálním způsobem zhmotňují jejich představy o odlišnostech světa s handicapem. Nahlédněte spolu s nimi do krajiny jejich představivosti, fantazie a nevinné dětské duše.


Zdravotník

Zdravotník Děti dětem je projekt, při kterém se děti naučí základy první pomoci. Projekt je jedinečný v tom, že první pomoc učí již proškolené děti. Kurzy první pomoci jsou vedeny odbornou  zdravotnicí, která má nespočet zkušeností.


Chcete podpořit nějaký projekt?