Vybarvi náš svět

Projekt Vybarvi náš svět umožní dětem chápat handicap ostatních dětí jako běžnou součást okolního světa. Omalovánky jsou určeny pro děti v předškolním a mladším školním věku. Jejich cílem je v dětech podporovat vzájemnost, rovnost, toleranci a harmonii v rozdílnosti. Součástí omalovánek je také základní prevence úrazů, zásady pomoci postiženým, komunikace s postiženými a první pomoc.V omalovánkách je zobrazeno 5 základních typů získaného postižení. Nevidomé dítě, neslyšící dítě, dítě na vozíku, dítě s popáleninami a dítě s amputací.

Omalovánky jsou předávány starším dětem v mateřských školách a školním družinám