Poznej náš svět

Cílem projektu je informovat děti ve věku 3-10 let o dětech se získaným postižením, vysvětlit jim, co získaná postižení jsou, jaká mohou být preventivní opatření jejich vzniku, jak žijí děti se získaným postižením, proč tyto děti nejsou jiné a mají být začleněny do kolektivu zdravých dětí bez předsudků. Cílem je přiblížit zdravým dětem život handicapovaných dětí, naučit je empatickému přístupu k nim a také jim ukázat, že i oni můžou těmto vrstevníkům pomoci.