Hračky a hry pro děti z azylového domu

04.06.2024

Podpořili jsme děti z azylového, jehož cílovou skupinou =jsou ženy a matky s nezaopatřenými dětmi od 18 let věku z Ústeckého kraje (v případě volné kapacity z celé České republiky), zejména samoživitelky, svobodné matky, rozvedené, ovdovělé, případně těhotné ženy nebo ženy, které nejsou biologickými matkami a mají soudem svěřeny do péče nezletilé děti. Dále to jsou dívky v obdobné sociální situaci, které byly pravomocným rozhodnutím soudu zplnoletněny. Dále pak oběti domácího násilí s podmínkou, že osoba, či osoby, které využívají službu, jsou vždy osobami bez přístřeší.