Nadační fond Děti dětem pomáhá dětem do 15 let, které mají získané tělesné nebo smyslové postižení.

Co patří mezi získaná postižení?

 • poúrazové deformity

 • amputace

 • poškození mozku po tonutí/ úrazu/ zánětlivém onemocnění atd

 • poúrazová poškození míchy

 • poúrazová poškození periferních nervů

 • ztráta zraku

 • ztráta sluchu

 • následky popálenin

 • a další postižení získaná v dětském věku

Co nepatří mezi získaná postižení?

 • poruchy tvaru a velikosti lebky (hydrocefalus, makrocefalus...)
 • vrozené vady končetin
 • poruchy růstu
 • rozštěpové vady
 • vrozené centrální a periferní obrny (např. různé formy DMO)
 • svalová dystrofie
 • vrozené syndromy (Downův, Edwardsův, Turnerův, Rettův, Cri du chat...)
 • a další vrozená postižení vzniklá během nitroděložního vývoje nebo během porodu